Η Μαρία Β. Λεκάκου διδάσκει "Ναυτιλιακή Οικονομική", "Ναυτιλιακή Πολιτική" και "Διοίκηση Επιβατηγού ναυτιλίας" στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Filter