Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Νέα Ελληνικά, Αναλύσεις