Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία

26,87 24,18

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία

26,87 24,18

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31418
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-264-9
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402264
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   372
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σφαιρική οικονομική και πολιτική ανάλυση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τη Ναυτιλία. Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, μια σειρά Κοινοτικών πρωτοβουλιών επιχειρούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών, δύο κρίσιμες παραμέτρους για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ερευνώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή, οι συγγραφείς εξετάζουν διεξοδικά τις υφιστάμενες πολιτικές για την ρύθμιση των συνθηκών ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ποντοπόρου ευρωπαϊκής ναυτιλίας, της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της ακτοπλοΐας, την θαλάσσια ασφάλεια, την ναυτική απασχόληση και την βελτίωση των θαλάσσιων και λιμενικών υποδομών. Αναλύονται επίσης η συμβολή των ευρωπαϊκών οργανώσεων εκπροσώπησης ναυτιλιακών βιομηχανιών και οι διαδικασίες λήψης Κοινοτικών αποφάσεων για την ναυτιλία. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο και την συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην οικονομία και το εμπόριο, εξετάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις για την διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών.

Περιεχόμενα

Πίνακες – Διαγράμματα
Συντομεύσεις
Εισαγωγή
Ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ναυτιλία
Διαδικασίες διαμόρφωσης ευρωπαίκών πολιτικών για τη ναυτιλία
Η στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο εμπόριο και στην οικονομία
Προώθηση του ανταγωνισμού και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Θαλάσσια ασφάλεια: Πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής
Διαμόρφωση ευρωπαϊκής αντίληψης για τη θαλάσσια ασφάλεια
Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη ναυτική απασχόληση
Ευρωπαίκές πολιτικές για την ακτοπλοϊα
Ναυτιλία μικρών αποστάσεων
Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους λιμένες και τις θαλάσσιες υποδομές
Συμπεράσματα και προοπτικές
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά σημειώματα

[Περισσότερα...]