Ο Γιάννης Θεοτοκάς διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το γνωστικό αντικείμενο της "Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων". Επίσης διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Filter