εξώφυλλο Αυτογνωσία, Φιλοσοφία και Επιστήμη στον "Χαρμίδη" του Πλάτωνος

Αρχαία ελληνική