Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σήματα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία