Επικοινωνία

Βιβλιοπωλείο Gutenberg
Διδότου 37, 10680 Αθήνα [χάρτης]
Τηλ: 210-3642003

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Ιασωνίδου 13, 54635 Θεσσαλονίκη [χάρτης]
Τηλ: 2310-271147

Αποστολή εκδοτικής πρότασης
Η πρόταση μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο info@dardanosnet.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή να παραδίδεται στα γραφεία του εκδοτικού οίκου, ακολουθώντας την ακόλουθη καθορισμένη διαδικασία:

  • Τα κείμενα υποβάλλονται σε αντίγραφο (το οποίο δεν επιστρέφεται) και ο/η συγγραφέας ενημερώνεται για την απόφαση του εκδοτικού οίκου με επιστολή μέσα στο χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών.
  • Τα κείμενα αυτά πρέπει να είναι τυπωμένα και δακτυλογραφημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (και όχι χειρόγραφα) και να αποτελούν ολοκληρωμένο έργο και όχι δείγμα.
  • Πρέπει, τέλος, να συνοδεύονται από περίληψη του έργου και βιογραφικό σημείωμα των συγγραφέων με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις τυχόν προηγούμενες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις τους.