Η Ελένη Μουσένα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διετέλεσε σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής στην Αττική και εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ποιότητας στην εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την αγωγή για την ιδιότητα του πολίτη, και την παιδαγωγική και διδακτική επικοινωνία.

Filter