εξώφυλλο Πέρα από την Ποιότητα

Πέρα από την Ποιότητα

21,00 18,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102071552
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2188-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571132
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Beyond quality in early childhood education and care: language of evaluation
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   389
Περιγραφή

Οι συγγραφείς του πονήματος είναι τρεις διαπρεπείς πανεπιστημιακοί, μία Σουηδή, ένας Βρετανός και ένας Καναδός, με πολυετή ενασχόληση με το παιδί και την αγωγή του. Δημοσιεύτηκε στο γύρισμα του 21ου αιώνα, όταν είχαν αρχίσει να περνούν και στην εκπαίδευση οι όροι ποιότητα, αξιολόγηση, αριστεία, όρους τους οποίους πραγματεύεται, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της ποιότητας.
Το βιβλίο γνώρισε εξαιρετική επιτυχία, επανεκδόθηκε και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Θεωρείται ένα από τα κείμενα αναφοράς στα θέματα που θίγει, την ποιότητα και την αγωγή των παιδιών από τη γέννηση μέχρι τα έξι τους χρόνια.
Οι συγγραφείς κινούνται σε τέσσερα αλληλεξαρτώμενα επίπεδα ανάλυσης: τη συζήτηση περί νεωτερικότητας και μετανεωρικότητας, την κριτική διερεύνηση της έννοιας ποιότητα και συναφών, όπως αξιολόγηση και αριστεία, τη δυνατότητα λειτουργίας των προσχολικών θεσμών ως αγορά, με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, και το κλασικό ερώτημα της δυνατότητας μεταφοράς ή εισαγωγής πετυχημένων θεσμών, ιδεών και πρακτικών σε άλλο πλαίσιο, σε άλλη χώρα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή των επιμελητών στην παρούσα έκδοση
Εισαγωγή των συγγραφέων στην παρούσα έκδοση
Εισαγωγή των συγγραφέων στη δεύτερη έκδοση
Ευχαριστίες
Πρόλογος
1. Σχετικά με αυτό το βιβλίο
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις: Νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα, εξουσία και ηθική
3. Κατασκευάζοντας την πρώιμη παιδική ηλικία: Τι πιστεύουμε πως είναι η πρώιμη παιδική ηλικία
4. Κατασκευάζοντας τον προσχολικό θεσμό: Ποιος θεωρούμε ότι είναι ο σκοπός του
5. Από τον λόγο της ποιότητας στον λόγο της δημιουργίας νοήματος
6. Το εγχείρημα της Στοκχόλμης: Κατασκευάζοντας την παιδαγωγική που μιλά με τη φωνή του παιδιού, του παιδαγωγού και του γονέα
7. Παιδαγωγική τεκμηρίωση: Μια πρακτική αναστοχασμού και δημοκρατίας
8. Ο Κόσμος των Λίγων και ο Κόσμος των Πολλών: Απειλές και ευκαιρίες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων και ονομάτων

[Περισσότερα...]

 • Πρόλογος

  Carlina Rinaldi

Πέρα από την Ποιότητα

21,00 18,90