Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παρατήρηση του Παιδιού

21,00 18,90

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Παρατήρηση του Παιδιού

21,00 18,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122075694
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2460-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557447
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Child observation
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   437
Περιγραφή

Η παρατήρηση του παιδιού αποτελεί τη βάση της εδραίωσης των επιστημών της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Η γνώση όλων των μορφών και των παραμέτρων της παρατήρησης, όπως παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο, είναι απαραίτητη τόσο για την κατανόηση της θεωρίας όσο και για τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η διαδικασία της παρατήρησης, των καταγραφών και της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης είναι από τη φύση της μια δημοκρατική ερευνητική και επαγγελματική διαδικασία. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν μεγάλο εύρος των ζητημάτων που αναφύονται με την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Αναλύονται οι μορφές και οι τεχνικές παρατήρησης, καθώς και η πραγματοποίηση της παρατήρησης κατά την ανάπτυξη του παιδαγωγικού προγράμματος. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία στη μεθοδολογία της έρευνας και της παιδαγωγικής πράξης. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε επαγγελματίες παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επιστήμονες.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Η συγγραφέας
Πρόλογος
Πρόλογος της επιμελήτριας
Εισαγωγή: Ο ρόλος της παρατήρησης
1. Η παρατήρηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής
2. Παρατήρηση και Παιδαγωγική
3. Αποκτώντας τον ρόλο του παρατηρητή
4. Μη δομημένη (συμμετοχική) παρατήρηση
5. Δομημένη (μη συμμετοχική) παρατήρηση
6. Ημιδομημένη παρατήρηση
7. Ανάλυση και τεκμηρίωση της παρατήρησης
8. Παρατήρηση και τεκμηρίωση στην εποχή της πολυτροπικότητας
9. Δεοντολογικές προεκτάσεις
10. Η παρατήρηση ως μέσο παρακολούθησης της ανάπτυξης και της μάθησης
11. Παρατηρώντας με σκοπό το παιδαγωγικό πρόγραμμα
12. Η παρατήρηση με σκοπό την έρευνα
Συμπέρασμα: Η παρατήρηση και ο ρόλος του ενήλικα
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]