Επικοινωνία και Προφορικότητα στην Εκπαίδευση

10,00 9,00

In stock
Προγράμματα και παιδαγωγικές πρακτικές

10,00 9,00

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   102073241
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2191-9
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2021
Κωδ. καταλόγου:   9557403
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   229

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η διδασκαλία είναι μια πρωτίστως επικοινωνιακή πράξη. Η οικειοποίηση νοημάτων και ιδεών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει κατάλληλη διαλογική επεξεργασία και συνεργατική μάθηση. Η διαμεσολάβησή τους από τον δάσκαλο επηρεάζει τον τρόπο εμπλοκής των μαθητών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ανάλυση της συνομιλίας στο σχολικό πλαίσιο αποσκοπεί στην ανάδειξη των ειδών της που είναι περισσότερο αποτελεσματικές ως προς την ενίσχυση των κινήτρων, την κατανόηση και την ευχαρίστηση. Η διδακτική επικοινωνία θεωρείται μια συναρπαστική περιπέτεια.
Στο παρόν βιβλίο, εκτός από τη θεωρητική ανάλυση των πτυχών της παιδαγωγικής και διδακτικής επικοινωνίας, περιλαμβάνονται αναλυτικά προγράμματα για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ένα διδακτικό σενάριο με βιωματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς και ανάλυση συζητήσεων που διερευνήθηκαν σε τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των επικοινωνιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και την κατανόηση του κόσμου από τα παιδιά, το βιβλίο προωθεί την επικοινωνιακή θεωρία της μάθησης προς την ανάδειξη ποιοτικών διαλογικών περιστάσεων μάθησης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ευχαριστίες
1. Επικοινωνία και προφορικότητα
2. Επικοινωνία και γλώσσα στην εκπαίδευση
3. Ικανότητες επικοινωνίας και παιδαγωγικές στρατηγικές
4. Η καλλιέργεια της προφορικής γλώσσας στην προσχολική αγωγή
5. Αναλυτικά προγράμματα [Περισσότερα…]