Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επικοινωνία και Προφορικότητα στην Εκπαίδευση

10,00 9,00

Επικοινωνία και Προφορικότητα στην Εκπαίδευση

10,00 9,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102073241
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2191-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557403
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   229
Περιγραφή

Η διδασκαλία είναι μια πρωτίστως επικοινωνιακή πράξη. Η οικειοποίηση νοημάτων και ιδεών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει κατάλληλη διαλογική επεξεργασία και συνεργατική μάθηση. Η διαμεσολάβησή τους από τον δάσκαλο επηρεάζει τον τρόπο εμπλοκής των μαθητών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ανάλυση της συνομιλίας στο σχολικό πλαίσιο αποσκοπεί στην ανάδειξη των ειδών της που είναι περισσότερο αποτελεσματικές ως προς την ενίσχυση των κινήτρων, την κατανόηση και την ευχαρίστηση. Η διδακτική επικοινωνία θεωρείται μια συναρπαστική περιπέτεια.
Στο παρόν βιβλίο, εκτός από τη θεωρητική ανάλυση των πτυχών της παιδαγωγικής και διδακτικής επικοινωνίας, περιλαμβάνονται αναλυτικά προγράμματα για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ένα διδακτικό σενάριο με βιωματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς και ανάλυση συζητήσεων που διερευνήθηκαν σε τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των επικοινωνιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και την κατανόηση του κόσμου από τα παιδιά, το βιβλίο προωθεί την επικοινωνιακή θεωρία της μάθησης προς την ανάδειξη ποιοτικών διαλογικών περιστάσεων μάθησης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ευχαριστίες
1. Επικοινωνία και προφορικότητα
2. Επικοινωνία και γλώσσα στην εκπαίδευση
3. Ικανότητες επικοινωνίας και παιδαγωγικές στρατηγικές
4. Η καλλιέργεια της προφορικής γλώσσας στην προσχολική αγωγή
5. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο
6. Διδακτικό σενάριο «Επικοινωνία – Τηλέφωνο»
7. Διδακτική επικοινωνία και προφορικότητα στο νηπιαγωγείο
1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ Θέμα: «Μεγαλώνουμε Βλαστός και βρέφος»
2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ Θέμα: «Ανάπτυξη»
3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ Θέμα: «Ηλικία»
4η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ Θέμα: «Τα ζευγάρια/γένη: Αρσενικό – Θηλυκό»
5η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ Θέμα: «Διαφορετικότητα»
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες