Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Ευρώπη & τη Βόρεια Αμερική

24,00 21,60

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Ευρώπη & τη Βόρεια Αμερική

24,00 21,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122079866
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2468-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557449
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   The development of early childhood education in Europe and North America
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   471
Περιγραφή

Έχουμε συγκριτικές μελέτες για το δημοτικό, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ‒ αντιθέτως, δεν έχουμε για την προσχολική. Το ανά χείρας πόνημα συνιστά ένα από τα πρώτα συγκριτικά εγχειρήματα στο πεδίο, με σκοπό την κατανόηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων στην προσχολική εκπαίδευση και την αναζήτηση των αιτιωδών σχέσεων τους, σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Οι συγγραφείς του τόμου διαπιστώνουν ότι η προσχολική εκπαίδευση θεσμοθετείται σε διαφορετικούς χρόνους ανά χώρα, για λόγους που σχετίζονται με κοινωνικοπολιτικές συνιστώσες και ανταγωνισμούς. Σημείο-κλειδί πίσω από τις εξελίξεις είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο κεντρικούς θεσμούς, την Καθολική Εκκλησία και την κοσμική εξουσία, το Κράτος, ο οποίος έδωσε μεγάλη ώθηση στο πεδίο.
Το βάρος του παρελθόντος, τα κοινωνικά συγκείμενα, η διάδοση των παιδαγωγικών ιδεών και πρακτικών, καθώς και ο ρόλος της εκπαιδευτικής πολιτικής, σχετικά με τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των προσχολικών θεσμών, διαπερνούν το περιεχόμενο των κεφαλαίων. Τα ευρήματα της μελέτης αποτελούν σημαντικό βήμα στη συγκρότηση μιας θεωρίας για τα αίτια της ανάπτυξης της προσχολικής εκπαίδευσης.


 • Εισαγωγή

  Παντελής Κυπριανός, Ελένη Μουσένα