Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Ο Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος είναι Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας (ΟΚΦΠ) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ). Είναι συγγραφέας επιστημονικών μονογραφιών: Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles’ Oedipus at Colonus (Βερολίνο & Νέα Υόρκη, 2002)· Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World (Βερολίνο & Νέα Υόρκη, 2007)· Euripides’Alcestis: Narrative, Myth, and Religion (Βερολίνο & Βοστόνη, 2013)· Το Βάρος της Γνώμης. Θέατρο, Παιδεία, Λογοτεχνία, Πολιτική (Αθήνα, 2020)· Εν τη ρύμη του λόγου. Λογοτεχνία και Παιδεία (Αθήνα, 2021) και Mortal Bodies and Immortal Memory in Euripides’ Heracles (Βερολίνο & Βοστόνη, 2022). ᾿Επίσης, έχει εκπονήσει πληθώρα ερευνητικών εργασιών και έχει συνεπιμεληθεί πολυάριθμους συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων σχετικά με την αρχαία ελληνική γραμματεία (ενδεικτικά): Brill’s Companion to Sophocles (Λέιντεν & Βοστόνη, 2012)· Orphism and Greek Tragedy (Βερολίνο & Βοστόνη, 2016)· Poet and Orator: A Symbiotic Relationship in Democratic Athens (Βερολίνο & Βοστόνη, 2019)· Αχαρνής. Το Έργο, ὁ Τόπος, οι Άνθρωποι (Αθήνα, 2020) και Brill’s Companion to Euripides ττ. Ι-ΙΙ (Λέιντεν & Βοστόνη, 2020). Μεταξύ των μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνεται η εκπόνηση σχολιασμένης έκδοσης της σοφόκλειας τραγωδίας Οἰδίπους επί Κολωνώ στο πλαίσιο της σειράς Aris & Phillips Classical Texts.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: