Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ξενοφών

16,92 15,23

Ξενοφών

16,92 15,23

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει το πολύπλευρο έργο του Ξενοφώντα προσδίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά του πονήματα και στον τρόπο που αυτά συμπλέκονται με καθοριστικούς σταθμούς της περιπετειώδους στρατιωτικής του πορείας. Με τη μέθοδο αυτή φωτίζονται άγηνωστα στοιχεία της ζωής του Αθηναίου ιστορικού και φιλοσόφου, που άσκησε σημαντική επίδραση στις μετέπειτα γενιές. Η εμπεριστατωμένη μελέτη του Anderson έδωσε το έναυσμα για μια γόνιμη αναθεώρηση του Ξενοφώντειου corpus, που τώρα θεωρείται δίκαια μια πράγματι πολύτιμη πηγή για τη βαθύτερη κατανόηση μιας ευρείας δέσμης ιστορικών, πολιτικών, φιλοσοφικών και κοινωνικών θεμάτων της κλασικής εποχής.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες του συγγραφέα
Πρόλογος του επιμελητή
Εισαγωγή
Παιδικά και νεανικά χρόνια
Πρόσθετη εκπαίδευση
Θρησκεία και πολιτική
Η αντεπανάσταση στην Αθήνα
Το πρώιμο ιστορικό έργο του Ξενοφώντος
Ο Ξενοφών συμπράττει με τον Κύρο
Η Κύρου Ανάβασις
Η μάχη στα Κούναξα
Τα μετέπειτα
Ο Ξενοφών επικεφαλής των Μυρίων
Οι βάρβαροι
Ξενοφών και Αγησλίλαος – στην Ασία
Ξενοφών και Αγησίλαος – στην Ευρώπη
Οικιακός βίος
Κυνήγι και ιππική τέχνη
Τα τελευταία χρόνια
Σημαντικές χρονολογίες
Εικόνες
Βιβλιογραφία
Βασικό ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες