Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

43,80 39,42

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

43,80 39,42

Περιγραφή

Ο συλλογικός τόμος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Θεωρία και Πράξη (επιμ. Α. Μαρκαντωνάτος & Χ. Τσαγγάλης) έχει στόχο την αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων ερμηνευτικών τάσεων στο χώρο της μελέτης της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας μέσα από μια σειρά αυτόνομων θεματικών ενοτήτων. Ειδικοί ερευνητές φωτίζουν πολλαπλές πτυχές του αττικού θεάτρου και προσεγγίζουν έναν αριθμό τραγικών έργων ερμηνευτικά και παραστασιολογικά. Όλα τα αρχαία ελληνικά παραθέματα αποδίδονται στην νεοελληνική.

Περιεχόμενα

Βιογραφικά συνεργατών
Πρόλογος των επιμελητών
Εισαγωγή
Μεταμορφώσεις του μύθου: Ο τρωικός κύκλος στους τρεις μεγάλους τραγικούς
Αθηναϊκή θρησκεία και αρχαία ελληνική τραγωδία
Ανθρωπολογία, κοινωνιολογία και λογοτεχνική παράδοση: Το γυναικείο στοιχείο στην αρχαία ελληνική τραγωδία
Αφηγηματολογία και αρχαία ελληνική τραγωδία: Μία προσέγγιση
Η αρχαία ελληνική τραγωδία στην ύστερη αρχαιότητα
Η λογοτεχνική πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας τον εικοστό (και τον εικοστό πρώτο) αιώνα
Η ανταπόκριση των θεατών στην αττική τραγωδία των κλασικών χρόνων: Συναίσθημα και στοχασμός ποικιλία και ομοιογένεια
Ο σκηνικός χώρος στην αρχαία ελληνική τραγωδία
Η θεατρική πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας
Η εικονολογία της αττικής τραγωδίας
Κατάλογος εικόνων
Γενική βιβλιογραφία
Γενικό ευρετήριο

[Περισσότερα...]