Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ησίοδος

13,93 12,54

Ησίοδος

13,93 12,54

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό, που αποτελεί μία ευσύνοπτη μονογραφία για τον Ησίοδο, ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του Ησιόδου, του δημιουργού του διδακτικού έπους. Ο συγγραφέας συζητεί διεξοδικά μερικές ενδιαφέρουσες, αν και σε κάποιο βαθμό αιρετικές, σύγχρονες απόψεις για τη ταυτότητα του ποιητή, και επισημαίνει τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης του και του στοχασμού του. Με τρόπο εναργή και γλαφυρό πραγματεύεται επίσης τα θέματα τα σχετικά με την ησιόδεια παράδοση, αλλά και εκείνα που αφορούν τα επιμέρους έργα του ποιητή, και παράλληλα τον προβληματισμό των μεταγενέστερων γι’ αυτά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος του συγγραφέα
Ο Ησίοδος και η Ησιόδεια παράδοση
Θεογονία
Έργα και Ημέραι
Οι άλλοι Ησίοδοι
Η επίδραση του Ησιόδου
Βιβλιογραφία
Μεταφράσεις
Βασικό ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης