Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πίνδαρος

20,91 18,82

Πίνδαρος

20,91 18,82

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται η ζωή και το έργο του μεγαλόπνευστου ποιητή Πινδάρου. Αναλύονται οι κυριότεροι από τους επινίκους του και υπογραμμίζονται οι αξίες που προβάλλουν στους στίχους του: η ελληνική καταγωγή, η ευσέβεια, η σωματική ρώμη και η ομορφιά. Επίσης, εξετάζονται η απαράμιλλη τεχνική και το σοβαρό και μεγαλόπρεπο ύφος του. Αξίζει να τονιστεί ότι ενόψει της ελληνικής έκδοσης ο αμερικανός συγγραφέας εμπλούτισε τον βιβλιογραφικό οδηγό τού εν λόγω τόμου και επέφερε σημαντικές αλλαγές στο κυρίως κείμενο και στις υποσημειώσεις. Η βελτιωτική του αυτή παρέμβαση καθιστά την παρούσα ελληνική μετάφραση μία πλήρως αναθεωρημένη εκδοχή της αρχικής ξενόγλωσσης έκδοσης.

Περιεχόμενα

Λίγα λόγια του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση
Πρόλογος του επιμελητή
Η ζωή του Πινδάρου
Τα έργα του Πινδάρου
Οι επίνικοι
Οι επινίκιες ωδές προς τον Ιέρωνα
Ζεύγη επινίκιων ωδών προς άλλους σημαντικούς αθλητές
Επίνικοι προς τιμήν διαφόρων προσώπων και πόλεων
Η κληρονομιά του Πινδάρου
Επιλογή βιβλιογραφίας
Βασικό ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης