Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Πλάτων για τη Γνώση και την Πραγματικότητα

24,88 22,39

Ο Πλάτων για τη Γνώση και την Πραγματικότητα

24,88 22,39

  • Κωδ. Ευδόξου:
   33074385
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1486-7
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552145
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   347
Περιγραφή

Δείτε απόσπασμα από το βιβλίο

Το βιβλίο του Νicholas White είναι ένα βιβλίο που εστιάζει σε ορισμένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, στα προβλήματα γνωσιοθεωρίας και μεταφυσικής, τα οποία αναδύονται με διάφορες μορφές στα πλατωνικά έργα. Από την άποψη αυτή το βιβλίο του White είναι ένα φιλόδοξο βιβλίο. Αυτό που το καθιστά πολύτιμο είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας του καταφέρνει όχι μόνο να εντοπίσει τα θεμελιώδη ερωτήματα που πραγματεύεται ο Πλάτων στις συζητήσεις των επιμέρους διαλόγων, αλλά και να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους υιοθετούνται διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθενα διάλογο. Η ευαισθησία του White για τα φιλοσοφικά προβλήματα τον οδηγεί να παρακολουθήσει την κίνηση της σκέψης του Πλάτωνα από τον Ευθύφρονα μέχρι τον Θεαίτητο, πέρα από διαχωρισμούς σε πρώιμο, μέσο και ύστερο, που επιβάλλονται συχνά στο έργο του, να φωτίσει την τόλμη του πλατωνικού εγχειρήματος, αλλά και να αναδείξει το ανικανοποίητο του Πλάτωνα που τον κινητοποιεί να γράψει τον επόμενο έργο του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος
Εισαγωγή
Οι πρώιμοι διάλογοι: Η κατασκευή του σκηνικού
Μένων: Η έρευνα και οι στόχοι της
Φαίδων: Η εξέλιξη της θεωρίας
Πολιτεία: Ιδέες, υποθέσεις και γνώση
Φαίδρος: Νέα προβλήματα για τη γλώσσα και τη μέθοδο
Κρατύλος: Γλώσσα και πραγματικότητα
Θεαίτητος: Γνώση και ορισμός
Η έβδομη επιστολή: Η τελική προσπάθεια
Φιλοσοφική επισκόπηση
Βιβλιογραφία
Πίνακας κυρίων ονομάτων
Λεξικό αντιστοιχίας όρων (Νεοελληνικά-Αγγλικά-Αρχαία Ελληνικά)

[Περισσότερα...]

Έγραψαν

Ξενοφών Μπρουντζάκης
ΠΟΝΤΙΚΙ 10/8/2012

O Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα

Είναι εντυπωσιακό – όσο κι αν στην τρέχουσα καθημερινότη­τά μας τίποτα δεν μας εκπλήσσει – το ότι ο προβληματισμός γύρω από το πλατωνικό έργο κρατεί αμείωτο το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας αιώνες τώρα. Όλης της ανθρωπότητας καθώς φαίνεται, πλην της Ελλάδας, της οποίας τα τέκνα είναι απασχολημένα με σοβαρότερες υποθέσεις… Πρόκειται για μια κατ’ εξοχήν φιλοσοφική προσέγγιση πάνω σε συγκεκριμέ­να ζητήματα, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάγνωση του συνολικού έργου του φιλοσόφου. Το κείμενο λοιπόν απευθύ­νεται σε ανθρώπους σχετικούς με τη φιλοσοφία ευρύτερα και το πλατωνικό έργο ειδικότερα. Ο συγγραφέας εστιάζει επιλε­κτικά σε κάποια από τα θεμελιώδη ζητήματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Ο White παρακολουθεί την κίνηση της σκέψης του Πλάτωνα από τον «Ευθύφρονα» ώς τον «Θεαίτητο», επιχει­ρώντας να αναδείξει μια νέα αναγνωστική σκοπιά του πλατω­νικού έργου.