εξώφυλλο Απολογία Σωκράτους και Δίκη

Πλάτων 427π.Χ. - 347π.Χ.