Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πλάτων 427π.Χ. - 347π.Χ.