Ο Ευθύμιος Ι. Λαμπρίδης είναι κοινωνικός ψυχολόγος. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974. Αποφοίτησε από το Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατεύθυνση Ψυχολογία. Έκανε τη μεταπτυχιακή του ειδίκευση στην Κοινωνική και Εφαρμοσμένη Ψυχολογία με έμφαση στις διαδικασίες ομάδων και τις διομαδικές σχέσεις στη Μεγ. Βρετανία και στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σήμερα διδάσκει με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι συγγραφέας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και τα φαινόμενα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ ομάδων.

Filter