Ο Ευθύμιος Λαμπρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διομαδικές σχέσεις και συμπεριφορές, οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις και η φιλοκοινωνική συμπεριφορά.

Filter