εξώφυλλο Στερεότυπο, Προκατάληψη, Κοινωνική Ταυτότητα

Στερεότυπο, Προκατάληψη, Κοινωνική Ταυτότητα

12,94 11,65

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32010
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1032-6
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551223
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   215
Περιγραφή

Έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας από την εποχή που ο γάλλος κοινωνικός ψυχολόγος Serge Moscovici εισηγήθηκε την έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων και πρόσφερε μια νέα προοπτική θεώρησης της κοινωνικο-ψυχολογικής πραγματικότητας. Στα χρόνια που μεοσλάβησαν πλήθος ερευνητών μελέτησε τις ποικίλες πτυχές και εκφάνσεις της έννοιας αυτής, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές αναπαραστάσεις να κατέχουν εξέχουσα θέση στο στερέωμα της επιστήμης της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φωνές των επιστημόνων που προτείνουν την ανάγκη βαθύτερης μελέτης των κοινωνικών αναπαραστάσεων και ανάδειξης των δυναμικών που συντελούν στη διαμόρφωση, διατήρηση και αλλαγή τους, ενόψη μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας. Η παρούσα ερευνητική μονογραφία αφορά σε μια τέτοια απόπειρα

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ: Ιστορικές και κοινωνικο-πολιτισμικές διευκρινίσεις, Όψεις της ελληνικής πραγματικότητας, Η διεθνής κατάσταση
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Προέλευση της θεωρίας, Εννοιολογικός προσδιορισμός, Η διαφορετικότητα των κοινωνικών αναπαραστάσεων, Φύση και λειτουργία, Σχηματισμός, Περιεχόμενο και δομή, Οργάνωση
ΤΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ: Η έννοια του στερεοτύπου, Εννοιολογικός προσδιορισμός, Δημιουργία – σχηματισμός, Διατήρηση, Λειτουργία, Η έννοια της προκατάληψης, Εννοιολογικός προσδιορισμός, Μορφές

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, Σχέση στερεοτύπου – κοινωνικής ταυτότητας, Σχέση προκατάληψης – κοινωνικής ταυτότητας, Σχέση κοινωνικής αναπαράστασης – κοινωνικής ταυτότητας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η λογική της έρευνας, Υποθέσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεθοδολογικός σχεδιασμός, Πληθυσμός, Δείγμα, Διαδικασία
ΑΝΑΛΥΣΗ: Μεθοδολογία της ανάλυσης, Ανάλυση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Συνοπτική αποτίμηση, Η κοινωνική αναπαράσταση για τους τσιγγάνους, Απόπειρα ερμηνευτικής ανατόμησης: Το στερεότυπο και η προκατάληψη, Θεώρηση στο επίπεδο των δυναμικών
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Στερεότυπο, Προκατάληψη, Κοινωνική Ταυτότητα

12,94 11,65