Ο Διονύσης Σ. Γουβιάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΠΑΕΣ του Παν. Αιγαίου με ει-δίκευση στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Έχει δεκατριετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και συνολική δεκαπενταετή εκ-παιδευτική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης και διδασκαλίας στη Β΄θμια Εκπαίδευση). Έως σήμερα, έχει συμμετάσχει σε εννέα ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικού ή ευρύτερου κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται (κυρίως) σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχέσης Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας, Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, καθώς και της Έμφυλης Διάστασης στην Εκπαίδευση. Έχει ένα δημοσιευμένο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg (μαζί με τη Χρυσή Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη), με θέμα τα χαρακτηριστικά της μαθητικής εργασίας στο γυμνάσιο και στο λύκειο και την επίδραση ατο-μικών, οικογενειακών και σχολικών παραγόντων.

Filter