Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρυσή Βιτσιλάκη

Η Χρύση Βιτσιλάκη είναι Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμων της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ίδιου Πανεπιστημίου, καθώς και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φύλου. Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και σήμερα είναι Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Κοινωνικοποίησης, με έμφαση στην Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου στις νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σχετικές με την κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων, το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, τις σπουδές φύλου και τις διάφορες διαστάσεις της παιδαγωγικής πράξης σήμερα.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: