εξώφυλλο Πίνδαρος

ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ