Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Stephen Brock

Ο Steven E. Brock, PhD, σχολικός ψυχολόγος στην Ενιαία Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Lodi, στο Lodi της Καλιφόρνιας, είχε ηγετικό ρόλο στη συγκρότηση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων του Lodi. Ο δρ. Brock είναι, επίσης, συγγραφέας ή επιμελητής έκδοσης πολυάριθμων δημοσιεύσεων για το θέμα αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν το βιβλίο Best Practices in School Crisis Prevention and Intervention.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: