Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Jonathan Sandoval

Ο Jonathan Sandoval, PhD, Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Davis, είναι ο συγγραφέας ή επιμελητής έκδοσης αρκετών άλλων βιβλίων για το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Crisis Counseling, Intervention, and Prevention in the Schools. Είναι ακόμη πρώην Πρόεδρος του Κλάδου 16 (Σχολική Ψυχολογία) της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Και οι τρεις συγγραφείς διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, καθώς και στη συνεργασία με διευθυντές σχολείων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αυτών.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: