Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο

31,85 28,67

Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο

31,85 28,67

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31199
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   3
  • ISBN:
   978-960-402-242-7
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402242
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   455 + xxi
Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες εγχειρίδιο που αποσκοπεί στην προετοιμασία των σχολείων, ώστε να διαχειριστούν με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό περιστατικά κρίσης που πλήττουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας, όπως ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, βίαιες επιθέσεις, θανάτους και αυτοκτονίες. Καθώς τέτοια περιστατικά δυστυχώς δεν είναι πλέον σπάνια στα σχολεία, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να λάβουν τα σχολεία μας προληπτικά μέτρα ώστε να είναι προετοιμασμένα να διαχειριστούν άμεσα τέτοιες κρίσεις. Ο παρών οδηγός βοηθά τους σχολικούς ψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης να σχεδιάσουν αναλυτικά προγράμματα διαχείρισης κρίσεων, και να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν άμεσες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσεων. Οι συγγραφείς του βιβλίου, σχολικοί ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων, χρησιμοποιώντας πραγματικά περιστατικά διαχείρισης κρίσεων σε σχολικές κοινότητες, καλύπτουν τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, καθώς και τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου ενδοϋπηρεσιακού επιμορφωτικού προγράμματος που αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρέμβασης στην κρίση.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Η θεωρία της κρίσης
Ξεκινώντας
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πολιτικής διαχείρισης κρίσεων
Τα περιεχόμενα ενός σχεδίου ετοιμότητας στην κρίση
Τα περιεχόμενα διαχείρισης της κρίσης
Ψυχολογική εκτίμηση και παραπομπή
Η παρέμβαση στην κρίση
Οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Διαδικασίες ασφάλειας
Δουλεύοντας με δυνάμει βίαιους μαθητές
Υπηρεσίας υγείας και ιατρικής μέριμνας σε επείγοντα περιστατικά
Αξιολόγηση της διαχείρισης της κρίσης και ψυχική αποφόρτιση
Παραρτήματα: Παρέμβαση στην κρίση στο σχολείο: ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς, Κατευθύνσεις προς τους εκπαιδευτικούς σε ώρες καταστροφής: πώς να φροντίσετε ο καθένας τον εαυτό του και ο ένας τον άλλον, Βοηθώντας το παιδί σας σε μια καταστροφή, Στρατηγικές για την ενημέρωση τρίτων σχετικά με γεγονότα κρίσης: υποδείγματα επιστολών και ανακοινώσεων, Υπόμνημα που ζητά τη βοήθεια των εκπαιδευτικών για την εκτίμηση της ανάγκης των μαθητών για ψυχολογικές πρώτες βοήθειες έπειτα από μία κρίση, Ερωτηματολόγιο για ασφαλή σχολεία
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]