Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παναγιώτης Καλογεράκης

Ο Παναγιώτης Καλογεράκης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην ανάλυση του ρόλου των Διεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών και της λειτουργίας πολιτικών εργαλείων ρύθμισης –όπως οι εργαλειοθήκες πολιτικών συστάσεων και τα ατομικά σχήματα μάθησης– στη διακυβέρνηση του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης και στην προώθηση των πολιτικών για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: