Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρήστος Γούλας

Ο Χρήστος Γούλας είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos, στα γνωστικά πεδία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, των Πολιτικών Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διά Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Είναι γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, καθώς και μέλος ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στα πεδία των Πολιτικών Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης Προσόντων και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: