Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διά Βίου Μάθηση, Δεξιότητες & Ατομικοί Λογαριασμοί

9,00 8,10

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Διά Βίου Μάθηση, Δεξιότητες & Ατομικοί Λογαριασμοί

9,00 8,10

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122078625
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2432-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557444
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   155
Περιγραφή

Η συζήτηση για την κρίση, την αναντιστοιχία και την προώθηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού οριοθετεί εκ νέου το πεδίο της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) ως χώρο πολιτικής που παράγει το παρόν και διαμορφώνει το μέλλον. Οι Ατομικοί Λογαριασμοί Μάθησης σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με το σκεπτικό ότι το άτομο είναι αυτό το οποίο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του και να επιδιώξει ευκαιρίες μάθησης προκειμένου να καταστεί απασχολήσιμο. Στην παρούσα συνεισφορά, σκιαγραφείται ο κυρίαρχος «ενδυναμωτικός» πολιτικός Λόγος, σύμφωνα με τον οποίο το εργατικό δυναμικό έχει πλέον στη διάθεσή του εργαλεία που του παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. Ωστόσο, η προβληματική μας καταδεικνύει ότι, όταν η πολιτική έμφαση δίνεται στο εργαλείο χρηματοδότησης και αυτό διασυνδέεται με υποθέσεις και παραδοχές οι οποίες ξεπερνούν τα όριά του, τότε ο χρηματοδοτικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο διακυβέρνησης του πεδίου της ΔΒΜ μέσω της αυτορρύθμισης των υποκειμένων, της αποπλαισίωσης της έννοιας της ποιότητας και της επίτασης των ανισοτήτων.

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες
Σύνοψη
Εισαγωγή
1. Θεωρητικό υπόβαθρο και πολιτική πλαισίωση
2. Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης: Μια συστηματική ανασκόπηση
3. Κριτικά συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
Επίμετρο
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Για τους Συγγραφείς
 • Παναγιώτης Καλογεράκης

  Ο Παναγιώτης Καλογεράκης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην ανάλυση του ρόλου των Διεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών και της λειτουργίας πολιτικών εργαλείων ρύθμισης –όπως οι εργαλειοθήκες πολιτικών συστάσεων και τα ατομικά σχήματα μάθησης– στη διακυβέρνηση του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης και στην προώθηση των πολιτικών για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Χρήστος Γούλας

  Ο Χρήστος Γούλας είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos, στα γνωστικά πεδία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, των Πολιτικών Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διά Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Είναι γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, καθώς και μέλος ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στα πεδία των Πολιτικών Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης Προσόντων και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 • Χρήστος Δ. Ζάγκος

  Ο Χρήστος Ζάγκος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ερευνητικό έργο του εστιάζεται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας, ενώ εργασίες του έχουν συμπεριληφθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.