εξώφυλλο Διά Βίου Μάθηση, Δεξιότητες & Ατομικοί Λογαριασμοί

Χρήστος Δ. Ζάγκος

Ο Χρήστος Ζάγκος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ερευνητικό έργο του εστιάζεται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας, ενώ εργασίες του έχουν συμπεριληφθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: