Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μιχάλης Χατζηπροκοπίου