Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης, τόμος 1

19,91 17,92

Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης, τόμος 1

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32295
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1353-2
  • Έκδοση:
   Ανατύπωση, Απρίλιος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   550148
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   343
Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η προκλασική περίοδος που προηγήθηκε του “Πλούτου των Εθνών” του Adam Smith και η μετάβαση στην κλασική οικονομική. Στο δεύτερο μέρος η συγγραφέας διερευνά την “κλασική οικονομική”, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κλασικές ιδέες και στις κυριότερες απόψεις της καθώς και στις ειδικές συμβολές του Smith, του Malthus, του Ricardo, του John Stuart Mill και του Nassau Senior. Η έμφαση στις “κεντρικές ιδέες” και “απόψεις” διευκολύνει την πραγμάτευση της έρευνας του Karl Marx γύρω από τους “νόμους κίνησης” του καπιταλιστικού συστήματος και παρέχει μια βάση για την εξέταση της “Οριακής Σχολής” στο τρίτο μέρος. Το συνοπτικό κεφάλαιο που εισάγει το τρίτο μέρος συγκεντρώνει την προσοχή στις πρώτες και απομονωμένες προσπάθειες των οικονομολόγων Gossen, Gournot, Dupuit, von Thunen και Bernoulli – που αποτελούν την πρώτη γενιά των στοχαστών της “οριακής σχολής”. Η εργασία της “δεύτερης γενιάς” εξετάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Η εμφάνιση της “νεοκλασικής” παράδοσης, σαν αποτέλεσμα των εκλεκτικών προσπαθειών του Marshall, εξετάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο του τρίτου μέρους. Το τέταρτο μέρος, που έχει το γενικό τίτλο “Από τον Marshall μέχρι σήμερα”, αποτελείται από εφτά κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά, η προσοχή συγκεντρώνεται στις συμβολές που διευρύνουν την εξέλιξη της νεοκλασικής παράδοσης και στις κυριότερες εκφράσεις της διάστασης απόψεων, που εξετάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο με φόντο τις αρχές της παραδοσιακής οικονομικής σκέψης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Οι πηγές της αναλυτικής οικονομικής
Η συμβολή της εμποροκρατίας στην οικονομική ανάλυση
Φυσιοκρατία: η απαρχή της μακροοικονομικής ανάλυσης
Adam Smith: από την ηθική φιλοσοφία στην πολιτική οικονομία
Thomas Malthus: η πολιτική οικονομία της συμπεριφοράς του πληθυσμού
David Ricardo: οικονομική ανάλυση των μεριδίων στη διανομή του εισοδήματος
Nassau Senior και John Stuart Mill: η ενηλικίωση του κλασικισμού
Ανασκόπηση της κλασικής θεωρίας
Karl Marx: έρευνα γύρω από το "νόμο της κίνησης" του καπιταλιστικού συστήματος

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες