Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαρία Παραδιά

Η Μαρία Παραδιά είναι φιλόλογος, τ. Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υπηρετεί ως Σχ. Σύμβουλος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, στη Διδακτική Μεθοδολογία και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, τομείς στους οποίους εντάσσεται η διδακτορική της διατριβή και το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιευμένων μέχρι σήμερα εργασιών της, σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίων στον χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας τα οποία έχουν προταθεί ως διδακτικά συγγράμματα για τους φοιτητές, μέσω του Προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ.
Έχει εκπονήσει έρευνες στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνέδρια σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Είναι μέλος Επιστημονικών Ενώσεων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: