Η Αντωνία Μήτση υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος του ΠΤΔΕ του Παν. Θεσσαλίας και του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Παν. Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ΠΜΣ "Διδακτική της Γλώσσας". Ασχολείται με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας και, ειδικότερα, με τη μετάβαση του παιδιού από τον προφορικό στο γραπτό λόγο.

Filter