Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιωάννης Σπαντιδάκης

Ο Γιάννης Σπαντιδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην Ψυχοπαιδαγωγική του γραπτού λόγου και στο σχεδιασμό διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης γραπτού λόγου. Μόνος ή σε συνεργασία με άλλους έχει δημοσιεύσει άρθρα, έρευνες και μελέτες που αναφέρονται στη μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου, το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές», το βιβλίο «Κοινωνιογνωσιακάπολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης παραγωγής γραπτού λόγου», το βιβλίο «Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας», το βιβλίο «Γραπτός λόγος διδασκαλία και μάθηση» καθώς και το βιβλίο «Οδηγός διαφοροποιημένης διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και των στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού».

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: