Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης του Γραπτού Λόγου στην Ελληνική Διασπορά

21,90 19,71

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης του Γραπτού Λόγου στην Ελληνική Διασπορά

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50660209
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1703-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557314
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   328
Περιγραφή

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίχτηκε σε δύο άξονες: τη μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΠΕ) ως μαθησιακού και διδακτικού μέσου. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, και με δεδομένο ότι η θεωρητική γνώση υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό να προβαίνει στις καλύτερες διδακτικές αποφάσεις, επιχειρείται μια επισκόπηση των θεωρητικών απόψεων για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και του πώς αυτές επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. Όσον αφορά τον δεύτερο παρουσιάζονται οι χρήσεις των ΤΠΕ και οι δυνατότητές τους στη δόμηση της γνώσης και την απόκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων μέσα από την ταυτότητά τους ως φροντιστηριακών, γνωσιακών και επικοινωνιακών εργαλείων.
Αν και παρουσιάζονται διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στα οποία ­βρίσκουν εφαρμογή οι παραπάνω χρήσεις, το ενδιαφέρον των συγγραφέων εστιάζεται κυρίως στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) που δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και σε συγκεκριμένες προτάσεις/σενάρια διδασκαλίας μετη χρήση του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Ε. Σκούρτου
Εισαγωγή
Ιστορική αναδρομή
Επισκόπηση της ΓΜΥΥ (Γλωσσική Μάθηση Υποστηριζόμενη από τον Υπολογιστή)
Σύγχρονες παραδοχές για το γραπτό λόγο – Η ανάδυση διεπιστημονικών προσεγγίσεων
Το πεδίο ΤΠΕ και γραπτός λόγος
Η ΓΜΥΥ ως ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης του γραπτού λόγου
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]