Ο Gunter Faltin είναι οικονομολόγος, διευθυντής του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής της Οικονομίας και διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Filter