Ο Jurgen Zimmer είναι παιδαγωγός, ιδρυτής και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας της Νεωτεριστικής Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Οικονομίας και διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Filter