Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τα Μικρά Ψάρια είναι Ευέλικτα

18,02 16,22

Τα Μικρά Ψάρια είναι Ευέλικτα

18,02 16,22

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια τολμηρή πρόταση για μια Εναλλακτική Παιδαγωγική που έχει ως στόχο της να καταστήσει τους μαθητές συμμέτοχους και συνδημιουργούς της μαθησιακής διαδικασίας, να εντάξει τη μάθηση στις ανάγκες της ζωής, και να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία ανατρέποντας τη μονοτονία της σχολικής ζωής. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για διάλογο πάνω στα σχολικά πράγματα, έναν διάλογο απαλλαγμένο από στερεότυπα και παγιωμένες αντιλήψεις. Είναι κάτι που χρειάζεται στις μέρες μας το σχολείο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Σχεδιάγραμμα – Η: Η υπεροψία προηγείται της πτώσεως
Η αναγκαιότητα το κοινωνικό ερώτημα να τεθεί εκ νέου
Αγορά εναντίον δύναμης
Μύθοι
Η μεγάλη ευκαιρία των μικρών
Οι άλλοι επιχειρηματίες
Μάθηση στην αγορά
Σχετικά με την πραγματοποίηση των οραμάτων
Η κατεδάφιση του οχυρού Ευρώπη
Ευφυής ασκητική
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]