Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γεώργιος Καψάλης

Ο Γεώργιος Δ. Καψάλης είναι ομότιμος καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Γλώσσας – Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου πανεπιστημίου. Διαθέτει ένα πλούσιο διδακτικό και συγγραφικό έργο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης/μητρικής και δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: