Η Μαργαρίτα Καψάλη σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων με έμφαση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης και διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπήρξε επιμορφώτρια για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, ενώ έχει ασχοληθεί και με την εκπόνηση διδακτικού υλικού.

Filter