Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας

8,96 8,06

Η Εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας

8,96 8,06

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0651-7
  • Έκδοση:
   1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   557174
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   166
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη γλώσσα και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Επίσης αναφέρεται σε θέματα γλωσσικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας. Γίνεται μια αναφορά στη μορφή των προγραμμάτων επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία, και γίνονται ολοκληρωμένες προτάσεις για τη μορφή που πρέπει να λάβει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο μέλλον. Στη συνέχεια εξετάζεται το μέλλον και η προοπτική της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Περιεχόμενα

Η Γλώσσα και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής μειονότητας
Η γλωσσική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας
Η προοπτική της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία

[Περισσότερα...]