εξώφυλλο Γραμμική Άλγεβρα

Γεώργιος Δονάτος

Ο Γεώργιος Σ. Δονάτος είναι Kαθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος τίτλων M.Sc., διδακτορικού και υφηγεσίας του Concordia University (Καναδάς) και του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: