εξώφυλλο Διηγήματα Ελλήνων Συγγραφέων για τα Φώτα

Φώτης Κόντογλου