εξώφυλλο Πρωτοχρονιάτικα Διηγήματα Ελλήνων Συγγραφέων

Στρατής Τσίρκας