εξώφυλλο Πρωτοχρονιάτικα Διηγήματα Ελλήνων Συγγραφέων

Δημοσθένης Βουτυράς