εξώφυλλο Διηγήματα Ελλήνων Συγγραφέων για τα Φώτα

Γιάννης Βλαχογιάννης