Η ΕΑΔΑΠ είναι ένας μεγάλος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από ομάδα ειδικών επιστημόνων της προσχολικής αγωγής και χρηματοδοτείται από το διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυμα Bernard Van Leer. Σκοπός της είναι να μελετήσει, να προωθήσει και να διαδώσει εκπαιδευτικές καινοτομίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΑΔΑΠ διεξάγει ποικίλες επιστημονικές έρευνες σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, συντονιστών προσχολικών ιδρυμάτων και γονέων και δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικά έντυπα, παιδαγωγικά πακέτα, βιβλία και αρχείο καταγεγραμμένων δραστηρ5ιοτήτων.

Filter