Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προς μια Συνεργατική και Συμμετοχική Επιμόρφωση στην Προσχολική Αγωγή

19,91 17,92

Προς μια Συνεργατική και Συμμετοχική Επιμόρφωση στην Προσχολική Αγωγή

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31991
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-076-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402076
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   356
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την “περιπέτεια” μιας προσπάθειας που στοχεύει στην ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο κ.ά.), η ΕΑΔΑΠ μελέτησε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την παιδαγωγική πράξη, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Απόρροια αυτής της προσπάθειας είναι το πρόγραμμα “Synergie”, το οποίο, μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην προσχολική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχήμα συμμετοχικής και συνεργατικής επιμόρφωσης, που στηρίζεται σε ένα σαφές θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο, συνδυάζοντας την έρευνα δράσης με την επιμόρφωση. Το σχήμα αυτό απέχει κατά πολύ από τις μέχρι τώρα προτάσεις επιμόρφωσης που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί, γιατί: απορρίπτει τη σεναριακή μορφή επιμόρφωσης, εμπλέκει ενεργά όλο το προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού, πραγματοποιείται στο χρόνο και το χώρο εργασίας του, στηρίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών, εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ελληνική και ξένη εμπειρία απέδειξαν ότι το πρόγραμμα “Synergie” είναι ένα ευέλικτο σχήμα επιμόρφωσης, που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες (θεσμικό πλαίσιο, βαθμίδα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη κλπ.). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε όσους φορείς ενδιαφέρονται να επιμορφώσουν το προσωπικό της υπηρεσίας τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος, M.S.
Προλογικό σημείωμα, Γ.Μ.
Εισαγωγή
Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές προεκτάσεις, Λ.Α.
Δημόσιοι παιδικοί σταθμοί: χθες, σήμερα, αύριο, Ν.Π.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος "Synergie", Λ.Α.-Ν.Π.
Τα μεθοδολογικά "εργαλεία", Λ.Α.-Ν.Π.
Η πρώτη χρονιά: η εμπειρία ενός μεσολαβητή, Κ.Γ.
Η δεύτερη και Τρίτη χρονιά του προγράμματος "Synergie", Φ.Σ.
Οι αντιστάσεις στην αλλαγή, Ε.Ζ.-Γ.Χ.
Εναλλακτικές προτάσεις σχεδίων παιδαγωγικής δράσης, Λ.Α.-Κ.Γ.
Τα παιδαγωγικά βοηθήματα, Μ.Ζ.
Η ομαδική εργασία σ’ όλα τα επίπεδα, Λ.Α.
Ο μεσολαβητής-επιμορφωτής, Λ.Α.
Ο θεσμός του συντονιστή. Καθορισμός του ρόλου του. Μέθοδοι επιμόρφωσής του, Α.Ζ.
Μια πρόταση για τη θεσμοθέτηση του συντονιστή, Β.Κ.
Η θεσμική υποστήριξη, Ν.Π.
Το "άνοιγμα προς τα έξω" του προσχολικού θεσμού, Λ.Α.
Συμπεράσματα, Λ.Α.-Ν.Π.
Βιβλιογραφία ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες